top of page

Aktuarski izračuni

Aktuarski izračuni rezervacij za zaslužke zaposlencev izdelujemo v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi.

 

V skladu s temi standardi mora družba oblikovati rezervacije iz naslova dolgoročnih obveznosti, ki jih ima družba do svojih zaposlencev. V Sloveniji so to najpogosteje obveznosti iz naslova odpravnin ob upokojitvi ter jubilejnih nagrad. Obstajajo pa seveda še ostale oblike obveznosti (v skladu z MRS 19R), kot so na primer obveznosti iz naslova dolgoročnih nagrad, raznih oblik pomoči, neizokoriščenega letnega dopusta, odpravnin delavcem zaposlenim za določen čas in podobno.

 

Izračune izvajamo hitro in strokovno, pri čemer zasledujemo vse najnovejše smernice. Ustrezna višina rezervacij je potrjena s strani pooblaščenega aktuarja.

 

Ob tem vam pomagamu tudi pri knjiženju postavk in morebitnimi drugimi dilemami, s katerimi se srečujete na tem področju.

 

Obrnite se prosim na nas z vašim povpraševanjem in z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

DRAP Svetovanje d.o.o.
bottom of page