top of page

O nas

Družba DRAP Svetovanje d.o.o. ima sedež v Ljubljani.

 

Ustanovljena je bila leta 2004 in od takrat dalje nudi predvsem storitve na področju aktuarstva. V okviru tega področja predstavljajo najpomembnejši delež aktuarski izračuni rezervacij za zaslužke zaposlencev (odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade) v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi. Druga dejavnost s področja aktruarstva so aktuarski izračuni za potrebe slovenskih sodišč pri raznih obravnavah.

 

Drugi sklop storitev predstavlja računovodsko svetovanje, ki je povezano tako s knjiženjem poslovnih dogodkov, analiziranjem poslovnih postavk, finančnim planiranjem in podobno.

 

Tretji sklop predstavlja poslovno svetovanje in zajema predvsem področja, ki so povezana z vodenjem projektov, njihovo finančno konstrukcijo in podobno.

 

Obrnite se prosim na nas z vašim povpraševanjem in z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

DRAP Svetovanje d.o.o.


Mesarska cesta 22

1000 Ljubljana

Slovenia

 

Davčna številka: SI61555908

Telefon: +386 41 570 166

E-mail: info@drapsvetovanje.si

 
bottom of page