top of page

Storitve

Aktuarski
izračuni 

 

Aktuarski izračuni rezervacij za zaslužke zaposlencev (odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade) izdelujemo v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi.

 

Več o tem ...

Računovodsko svetovanje

 

Računovodsko svetovanje je povezano tako s knjiženjem poslovnih dogodkov, analiziranjem poslovnih postavk, finančnim planiranjem in podobno.

 

 

Poslovno
svetovanje

 

Poslovno svetovanje zajema predvsem področja, ki so povezana z vodenjem projektov, njihovo finančno konstrukcijo in podobno.

bottom of page