top of page

Varovanje podatkov

 

Pri svojem delu se srečujemo z občutljivimi podatki. Zagotavljamo, da bomo vse podatke, ki nam bodo posredovani, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 94/2007).

 

Ob pričetku sodelovanja podpišemo pogodbo, v kateri je varovanje podatkov posebej opredeljeno.

 

Pridobljeni podatki se bodo uporabljali izključno za namen, ki je opredeljen s pogodbo oziroma ponudbo, in ne bodo pod nobenim pogojem posredovani ali dani v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

 

Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na nas in z veseljem vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

 

bottom of page