top of page

Novice

Nov standard MSRP 17

IFRS, 25.9.2017

S 1.1.2021 bo stopil v veljavo popolnoma nov standard (IFRS 17), ki je bil potrjen maja letos. Nanaša se na zavarovalne pogodbe in bo zamenjal trenutno veljavni MSRP 4, ki je bil izdan leta 2004. Imel bo pomemben vpliv na izkaze zavarovalnic ter pokojninskih družb.

03

02

Nov standard MSRP 9

IFRS, 10.02.2015

Julija 2014 je bil sprejet nov standard (IFRS 9), ki se nanaša na finančne instrumente, in ki bo stopil v veljavo 1.1.2018. Nadomestil bo standard MRS 39. Zaradi svoje vsebine bo najbolj vplival na izkaze finančnih institucij.

01

Prenovljeni MRS 19R 

IFRS, 01.01.2013

S 1.1.2013 je stopil v veljavo prenovljeni standard MRS 19, ki govori o zaslužkih zaposlencev.​ Za slovensko okolje in s tem za večino podjetjih ima glavni vpliv na prikazovanje izračunanih obveznosti ter na prikaz občutljivosti glede na spremembe posameznih postavk, ki vplivajo na izračunano višino obveznosti.

DRAP Svetovanje d.o.o.
bottom of page