top of page

Sprememba Uredbe

Decembra 2022 je bila sprejeta sprememba in dopolnitev Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Sprememba med drugim posega v priznano višino jubilejnih nagrad, kakor tudi v višino odpravnine ob upokojitvi, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Obe kategoriji sta sedaj vezani na zadnjo znano povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji in nadomešča predhodno opredelitev v fiksnem znesku.

bottom of page