top of page

MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe

Maja 2017 je bil po številnih letih priprav končno sprejet nov standard MSRP 17, ki je prvi zares celovit standard, ki obravnava zavarovalne pogodbe.

Njegova uporaba se prične s 1.1.2021 in bo imela vpliv ne samo na zavarovalnice in pokojninske družbe (v nadaljevanju zavarovalnice), pač pa na vsa podjetja, ki izdajajo zavarovalne pogodbe. Je pa dejstvo, da bo imela daleč največji vpliv na izkaze zavarovalnic.

Standard podrobno definira, kaj so zavarovalne pogodbe in sedaj prvič opredeljuje, ne glede na klasifikacijo zavarovalnih pogodb, kako se bodo prikazovale premije in kaj si bo lahko zavarovalnica pripoznala med prihodke. S tem se bo odpravila ena zadnjih velikih anomalij na področju finančnih izkazov sektorja zavarovalništva in bodo izkazi tega sektorja postali primerljivi z izkazi ostalih sektorjev.

Standard je po vsebini sicer preprost, je pa izvedbeno izredno zahteven.  Zavarovalnicam, ki so že izvedle prehod na Solvency II bo implementacija tega standarda nekoliko olajšana, za vse ostale družbe pa bo njegova implementacija zahtevala obsežnejše investicije v IT.

 

bottom of page