top of page
Potrebujete aktuarski izračun obveznosti do zaposlencev za vaše podjetje?
 

Potem ste prišli na pravi naslov, saj v družbi DRAP Svetovanje d.o.o. izdelujemo aktuarske izračune za obveznosti do zaposlencev v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS 19R), Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 19) ali Ameriškimi računovodskimi standardi (US GAAP).

 

Za vas imamo celovito ponudbo aktuarskih storitev, ki zajema:

  • izračun rezervacij za dolgoročne obveznosti do zaposlencev iz naslova odpravnin ob upokojitvi ter jubilejnih nagrad. Hkrati vam lahko opravimo izračun tudi za ostale obveznosti (v skladu z MRS 19R), kot so na primer obveznosti iz naslova dolgoročnih nagrad, raznih oblik pomoči, neizokoriščenega letnega dopusta, odpravnin delavcem zaposlenim za določen čas in podobno;

  • mnenje pooblaščenega aktuarja o ustrezni višini rezervacij;

  • svetovanje pri knjiženju izračunanih postavk.

 

Se lotevate projekta, pa ne veste ali bo projekt finančno izvedljiv?

 

Potem ste prišli na pravi naslov, saj vam v družbi DRAP Svetovanje d.o.o. pomagamo pri vaših projektih, pri čemer še posebno pozornost posvečamo finančni izvedljivosti projekta.

 

Storitve
  • ​Aktuarski izračuni

  • Računovodsko svetovanje

  • Poslovno svetovanje

Novice

22.12.2022

Sprememba Uredbe ... 

bottom of page